1 Vol, 1 No (2017)

Table of Contents

Teaching Research

250 Views (Abstract)
Qianqian Su
PDF
1-3
136 Views (Abstract)
Jin Gu
PDF
4-7
95 Views (Abstract)
Yanbo Wang
PDF
8-10
115 Views (Abstract)
Huimin Feng, Xiong Gan, Shen Ling, Binbin Huang
PDF
11-19
84 Views (Abstract)
chaoxiong Guan
PDF
20-23
72 Views (Abstract)
Shanshan Chang
PDF
24-27
75 Views (Abstract)
Meng Zhang
PDF
28-31
77 Views (Abstract)
Yihan Zhang
PDF
32-35
76 Views (Abstract)
Xia Ding
PDF
36-37
74 Views (Abstract)
Yankun Hu
PDF
38-41
73 Views (Abstract)
Wuyi Liu
PDF
42-44
74 Views (Abstract)
Ting Du
PDF
45-48
87 Views (Abstract)
Wei Peng
PDF
49-51
85 Views (Abstract)
Jie Li
PDF
52-55
72 Views (Abstract)
Meiju Gao
PDF
56-59
73 Views (Abstract)
Peiming Du, Minghua Lu
PDF
60-64
82 Views (Abstract)
Jinjiang Li
PDF
65-69

Theoretical Forefront

96 Views (Abstract)
Kangru Sang
PDF
70-81
85 Views (Abstract)
Huizhen Wang, Bin Zhang, Yaru Liu Liu
PDF
82-84
87 Views (Abstract)
Bi Zongting
PDF
85-87
71 Views (Abstract)
Jing Zuo
PDF
88-90

Academic Communication

83 Views (Abstract)
Gaofeng Zhang
PDF
91-94
100 Views (Abstract)
Xie Fenfen
PDF
95-97
93 Views (Abstract)
Gao Jing, Song Wei
PDF
98-101
67 Views (Abstract)
Linlin Fan
PDF
102-108
68 Views (Abstract)
Yili Li
PDF
109-112
78 Views (Abstract)
Zhixuan Shi
PDF
113-118
63 Views (Abstract)
Zhonglei Zhang, Yu Jin
PDF
119-122
74 Views (Abstract)
Tingting Tian
PDF
123-126
66 Views (Abstract)
cun Li
PDF
127-130
69 Views (Abstract)
Bin Lu
PDF
131-134

Management Practice

81 Views (Abstract)
Zhang Qin
PDF
135-136
82 Views (Abstract)
Ye Zhenyan
PDF
137-139
73 Views (Abstract)
Yanjun Liu
PDF
140-148
67 Views (Abstract)
Guoguang chen
PDF
149-153
70 Views (Abstract)
chengyu Zhang
PDF
154-157
68 Views (Abstract)
Qingzheng Wang, Xiuxiu Shen, Xinyang Zhang, Jiaojiao Yang, Xiang Ao Xiang Ao, Hui Li
PDF
158-161
67 Views (Abstract)
Xiaoyan Jia
PDF
162-165
68 Views (Abstract)
Jihong Wang, Fuan Wang
PDF
166-171
63 Views (Abstract)
Mingxue Zheng
PDF
172-175
68 Views (Abstract)
Fang Wang, Jingbing Lu, Weiqin Diao
PDF
176-181
63 Views (Abstract)
Fuan Wang, Kongju Wu
PDF
182-188
 • ISSN: 25917102
  : +65 65881289 : contact@s-p.sg
  Facebook
  Twitter
  QR Code
  Top