1 Vol, 1 No (2017)

Table of Contents

Teaching Research

307 Views (Abstract)
Qianqian Su
PDF
1-3
211 Views (Abstract)
Jin Gu
PDF
4-7
202 Views (Abstract)
Yanbo Wang
PDF
8-10
192 Views (Abstract)
Huimin Feng, Xiong Gan, Shen Ling, Binbin Huang
PDF
11-19
132 Views (Abstract)
chaoxiong Guan
PDF
20-23
186 Views (Abstract)
Shanshan Chang
PDF
24-27
126 Views (Abstract)
Meng Zhang
PDF
28-31
126 Views (Abstract)
Yihan Zhang
PDF
32-35
131 Views (Abstract)
Xia Ding
PDF
36-37
131 Views (Abstract)
Yankun Hu
PDF
38-41
116 Views (Abstract)
Wuyi Liu
PDF
42-44
138 Views (Abstract)
Ting Du
PDF
45-48
140 Views (Abstract)
Wei Peng
PDF
49-51
136 Views (Abstract)
Jie Li
PDF
52-55
117 Views (Abstract)
Meiju Gao
PDF
56-59
123 Views (Abstract)
Peiming Du, Minghua Lu
PDF
60-64
191 Views (Abstract)
Jinjiang Li
PDF
65-69

Theoretical Forefront

228 Views (Abstract)
Kangru Sang
PDF
70-81
123 Views (Abstract)
Huizhen Wang, Bin Zhang, Yaru Liu Liu
PDF
82-84
137 Views (Abstract)
Bi Zongting
PDF
85-87
121 Views (Abstract)
Jing Zuo
PDF
88-90

Academic Communication

133 Views (Abstract)
Gaofeng Zhang
PDF
91-94
174 Views (Abstract)
Xie Fenfen
PDF
95-97
138 Views (Abstract)
Gao Jing, Song Wei
PDF
98-101
160 Views (Abstract)
Linlin Fan
PDF
102-108
149 Views (Abstract)
Yili Li
PDF
109-112
120 Views (Abstract)
Zhixuan Shi
PDF
113-118
106 Views (Abstract)
Zhonglei Zhang, Yu Jin
PDF
119-122
123 Views (Abstract)
Tingting Tian
PDF
123-126
116 Views (Abstract)
cun Li
PDF
127-130
125 Views (Abstract)
Bin Lu
PDF
131-134

Management Practice

161 Views (Abstract)
Zhang Qin
PDF
135-136
142 Views (Abstract)
Ye Zhenyan
PDF
137-139
134 Views (Abstract)
Yanjun Liu
PDF
140-148
123 Views (Abstract)
Guoguang chen
PDF
149-153
117 Views (Abstract)
chengyu Zhang
PDF
154-157
117 Views (Abstract)
Qingzheng Wang, Xiuxiu Shen, Xinyang Zhang, Jiaojiao Yang, Xiang Ao Xiang Ao, Hui Li
PDF
158-161
116 Views (Abstract)
Xiaoyan Jia
PDF
162-165
118 Views (Abstract)
Jihong Wang, Fuan Wang
PDF
166-171
113 Views (Abstract)
Mingxue Zheng
PDF
172-175
140 Views (Abstract)
Fang Wang, Jingbing Lu, Weiqin Diao
PDF
176-181
110 Views (Abstract)
Fuan Wang, Kongju Wu
PDF
182-188
 • ISSN: 25917102
  : +65 65881289 : contact@s-p.sg
  Facebook
  Twitter
  QR Code
  Top