1 Vol, 1 No (2017)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Teaching Research

482 Views (Abstract) 158 PDF (Download)
Qianqian Su
PDF
1-3
498 Views (Abstract) 207 PDF (Download)
Jin Gu
PDF
4-7
392 Views (Abstract) 142 PDF (Download)
Yanbo Wang
PDF
8-10
367 Views (Abstract) 135 PDF (Download)
Huimin Feng, Xiong Gan, Ling Shen, Binbin Huang
PDF
11-19
274 Views (Abstract) 113 PDF (Download)
chaoxiong Guan
PDF
20-23
368 Views (Abstract) 139 PDF (Download)
Shanshan Chang
PDF
24-27
253 Views (Abstract) 128 PDF (Download)
Meng Zhang
PDF
28-31
313 Views (Abstract) 131 PDF (Download)
Yihan Zhang
PDF
32-35
302 Views (Abstract) 106 PDF (Download)
Xia Ding
PDF
36-37
258 Views (Abstract) 121 PDF (Download)
Yankun Hu
PDF
38-41
274 Views (Abstract) 123 PDF (Download)
Wuyi Liu
PDF
42-44
288 Views (Abstract) 124 PDF (Download)
Ting Du
PDF
45-48
1151 Views (Abstract) 195 PDF (Download)
Wei Peng
PDF
49-51
291 Views (Abstract) 137 PDF (Download)
Jie Li
PDF
52-55
267 Views (Abstract) 110 PDF (Download)
Meiju Gao
PDF
56-59
265 Views (Abstract) 106 PDF (Download)
Peiming Du, Minghua Lu
PDF
60-64
440 Views (Abstract) 135 PDF (Download)
Jinjiang Li
PDF
65-69

Theoretical Forefront

1292 Views (Abstract) 682 PDF (Download)
Kangru Sang
PDF
70-81
289 Views (Abstract) 133 PDF (Download)
Huizhen Wang, Bin Zhang, Yaru Liu
PDF
82-84
277 Views (Abstract) 125 PDF (Download)
Zongting Bi
PDF
85-87
269 Views (Abstract) 120 PDF (Download)
Jing Zuo
PDF
88-90

Academic Communication

303 Views (Abstract) 180 PDF (Download)
Gaofeng Zhang
PDF
91-94
357 Views (Abstract) 255 PDF (Download)
Fenfen Xie
PDF
95-97
306 Views (Abstract) 144 PDF (Download)
Jing Gao, Wei Song
PDF
98-101
426 Views (Abstract) 208 PDF (Download)
Linlin Fan
PDF
102-108
456 Views (Abstract) 114 PDF (Download)
Yili Li
PDF
109-112
291 Views (Abstract) 136 PDF (Download)
Zhixuan Shi
PDF
113-118
290 Views (Abstract) 162 PDF (Download)
Zhonglei Zhang, Yu Jin
PDF
119-122
264 Views (Abstract) 134 PDF (Download)
Tingting Tian
PDF
123-126
307 Views (Abstract) 86 PDF (Download)
cun Li
PDF
127-130
289 Views (Abstract) 137 PDF (Download)
Bin Lu
PDF
131-134

Management Practice

298 Views (Abstract) 105 PDF (Download)
Qin Zhang
PDF
135-136
260 Views (Abstract) 116 PDF (Download)
Zhenyan Ye
PDF
137-139
307 Views (Abstract) 122 PDF (Download)
Yanjun Liu
PDF
140-148
239 Views (Abstract) 118 PDF (Download)
Guoguang chen
PDF
149-153
269 Views (Abstract) 114 PDF (Download)
chengyu Zhang
PDF
154-157
272 Views (Abstract) 98 PDF (Download)
Qingzheng Wang, Xiuxiu Shen, Xinyang Zhang, Jiaojiao Yang, Xiang Ao, Hui Li
PDF
158-161
263 Views (Abstract) 106 PDF (Download)
Xiaoyan Jia
PDF
162-165
287 Views (Abstract) 130 PDF (Download)
Jihong Wang, Fuan Wang
PDF
166-171
284 Views (Abstract) 124 PDF (Download)
Mingxue Zheng
PDF
172-175
314 Views (Abstract) 127 PDF (Download)
Fang Wang, Jingbing Lu, Weiqin Diao
PDF
176-181
279 Views (Abstract) 121 PDF (Download)
Fuan Wang, Kongju Wu
PDF
182-188
  • ISSN: 25917102
    : +65 62233778 : contact@s-p.sg
    Facebook
    Twitter
    Top