1 Vol, 1 No (2017)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Teaching Research

397 Views (Abstract) 111 PDF (Download)
Qianqian Su
PDF
1-3
420 Views (Abstract) 155 PDF (Download)
Jin Gu
PDF
4-7
279 Views (Abstract) 96 PDF (Download)
Yanbo Wang
PDF
8-10
268 Views (Abstract) 87 PDF (Download)
Huimin Feng, Xiong Gan, Ling Shen, Binbin Huang
PDF
11-19
203 Views (Abstract) 83 PDF (Download)
chaoxiong Guan
PDF
20-23
280 Views (Abstract) 96 PDF (Download)
Shanshan Chang
PDF
24-27
195 Views (Abstract) 77 PDF (Download)
Meng Zhang
PDF
28-31
233 Views (Abstract) 81 PDF (Download)
Yihan Zhang
PDF
32-35
209 Views (Abstract) 79 PDF (Download)
Xia Ding
PDF
36-37
191 Views (Abstract) 74 PDF (Download)
Yankun Hu
PDF
38-41
194 Views (Abstract) 82 PDF (Download)
Wuyi Liu
PDF
42-44
211 Views (Abstract) 81 PDF (Download)
Ting Du
PDF
45-48
239 Views (Abstract) 99 PDF (Download)
Wei Peng
PDF
49-51
215 Views (Abstract) 92 PDF (Download)
Jie Li
PDF
52-55
183 Views (Abstract) 75 PDF (Download)
Meiju Gao
PDF
56-59
189 Views (Abstract) 78 PDF (Download)
Peiming Du, Minghua Lu
PDF
60-64
318 Views (Abstract) 90 PDF (Download)
Jinjiang Li
PDF
65-69

Theoretical Forefront

637 Views (Abstract) 440 PDF (Download)
Kangru Sang
PDF
70-81
213 Views (Abstract) 102 PDF (Download)
Huizhen Wang, Bin Zhang, Yaru Liu
PDF
82-84
208 Views (Abstract) 92 PDF (Download)
Zongting Bi
PDF
85-87
192 Views (Abstract) 90 PDF (Download)
Jing Zuo
PDF
88-90

Academic Communication

213 Views (Abstract) 108 PDF (Download)
Gaofeng Zhang
PDF
91-94
288 Views (Abstract) 214 PDF (Download)
Fenfen Xie
PDF
95-97
225 Views (Abstract) 104 PDF (Download)
Jing Gao, Wei Song
PDF
98-101
324 Views (Abstract) 171 PDF (Download)
Linlin Fan
PDF
102-108
289 Views (Abstract) 91 PDF (Download)
Yili Li
PDF
109-112
200 Views (Abstract) 98 PDF (Download)
Zhixuan Shi
PDF
113-118
195 Views (Abstract) 111 PDF (Download)
Zhonglei Zhang, Yu Jin
PDF
119-122
208 Views (Abstract) 113 PDF (Download)
Tingting Tian
PDF
123-126
201 Views (Abstract) 60 PDF (Download)
cun Li
PDF
127-130
199 Views (Abstract) 97 PDF (Download)
Bin Lu
PDF
131-134

Management Practice

237 Views (Abstract) 81 PDF (Download)
Qin Zhang
PDF
135-136
202 Views (Abstract) 84 PDF (Download)
Zhenyan Ye
PDF
137-139
211 Views (Abstract) 93 PDF (Download)
Yanjun Liu
PDF
140-148
181 Views (Abstract) 85 PDF (Download)
Guoguang chen
PDF
149-153
189 Views (Abstract) 80 PDF (Download)
chengyu Zhang
PDF
154-157
194 Views (Abstract) 75 PDF (Download)
Qingzheng Wang, Xiuxiu Shen, Xinyang Zhang, Jiaojiao Yang, Xiang Ao, Hui Li
PDF
158-161
197 Views (Abstract) 81 PDF (Download)
Xiaoyan Jia
PDF
162-165
208 Views (Abstract) 92 PDF (Download)
Jihong Wang, Fuan Wang
PDF
166-171
195 Views (Abstract) 85 PDF (Download)
Mingxue Zheng
PDF
172-175
221 Views (Abstract) 91 PDF (Download)
Fang Wang, Jingbing Lu, Weiqin Diao
PDF
176-181
199 Views (Abstract) 103 PDF (Download)
Fuan Wang, Kongju Wu
PDF
182-188
 • ISSN: 25917102
  : +65 65881289 : contact@s-p.sg
  Facebook
  Twitter
  QR Code
  Top