1 Vol, 1 No (2017)

Table of Contents

Teaching Research

303 Views (Abstract)
Qianqian Su
PDF
1-3
207 Views (Abstract)
Jin Gu
PDF
4-7
194 Views (Abstract)
Yanbo Wang
PDF
8-10
186 Views (Abstract)
Huimin Feng, Xiong Gan, Shen Ling, Binbin Huang
PDF
11-19
128 Views (Abstract)
chaoxiong Guan
PDF
20-23
179 Views (Abstract)
Shanshan Chang
PDF
24-27
120 Views (Abstract)
Meng Zhang
PDF
28-31
117 Views (Abstract)
Yihan Zhang
PDF
32-35
123 Views (Abstract)
Xia Ding
PDF
36-37
121 Views (Abstract)
Yankun Hu
PDF
38-41
110 Views (Abstract)
Wuyi Liu
PDF
42-44
134 Views (Abstract)
Ting Du
PDF
45-48
135 Views (Abstract)
Wei Peng
PDF
49-51
133 Views (Abstract)
Jie Li
PDF
52-55
115 Views (Abstract)
Meiju Gao
PDF
56-59
118 Views (Abstract)
Peiming Du, Minghua Lu
PDF
60-64
184 Views (Abstract)
Jinjiang Li
PDF
65-69

Theoretical Forefront

213 Views (Abstract)
Kangru Sang
PDF
70-81
119 Views (Abstract)
Huizhen Wang, Bin Zhang, Yaru Liu Liu
PDF
82-84
134 Views (Abstract)
Bi Zongting
PDF
85-87
116 Views (Abstract)
Jing Zuo
PDF
88-90

Academic Communication

128 Views (Abstract)
Gaofeng Zhang
PDF
91-94
166 Views (Abstract)
Xie Fenfen
PDF
95-97
134 Views (Abstract)
Gao Jing, Song Wei
PDF
98-101
150 Views (Abstract)
Linlin Fan
PDF
102-108
143 Views (Abstract)
Yili Li
PDF
109-112
117 Views (Abstract)
Zhixuan Shi
PDF
113-118
99 Views (Abstract)
Zhonglei Zhang, Yu Jin
PDF
119-122
118 Views (Abstract)
Tingting Tian
PDF
123-126
112 Views (Abstract)
cun Li
PDF
127-130
119 Views (Abstract)
Bin Lu
PDF
131-134

Management Practice

156 Views (Abstract)
Zhang Qin
PDF
135-136
139 Views (Abstract)
Ye Zhenyan
PDF
137-139
125 Views (Abstract)
Yanjun Liu
PDF
140-148
115 Views (Abstract)
Guoguang chen
PDF
149-153
108 Views (Abstract)
chengyu Zhang
PDF
154-157
111 Views (Abstract)
Qingzheng Wang, Xiuxiu Shen, Xinyang Zhang, Jiaojiao Yang, Xiang Ao Xiang Ao, Hui Li
PDF
158-161
112 Views (Abstract)
Xiaoyan Jia
PDF
162-165
114 Views (Abstract)
Jihong Wang, Fuan Wang
PDF
166-171
110 Views (Abstract)
Mingxue Zheng
PDF
172-175
136 Views (Abstract)
Fang Wang, Jingbing Lu, Weiqin Diao
PDF
176-181
107 Views (Abstract)
Fuan Wang, Kongju Wu
PDF
182-188
 • ISSN: 25917102
  : +65 65881289 : contact@s-p.sg
  Facebook
  Twitter
  QR Code
  Top